Historie Zámeckých Lázní

V předvečer první světové války, tedy v době, kdy vrcholí epocha největšího rozvoje a tzv. "zlatého věku" Karlových Varů, dochází k první realizaci projektu lázeňského objektu v duchu architektonické moderny v Karlových Varech. V samém srdci lázeňské zóny, kde vyvěrají nejvzácnější karlovarské prameny, je započato s výstavbou ojedinělého souboru Zámeckých kolonád. Jednou ze základních idejí nové stavby bylo spojení kolonády okolo Horního Zámeckého pramene s Tržní kolonádou a také záměr postavit důstojný příbytek vládci všech karlovarských pramenů, jenž v těchto místech od pradávna střežil všechny přírodní léčivé zdroje pro příští generace.

V rozsáhlé soutěži o výběr projektů zvítězil v r.1909 architekt B. Ohmann a dle tohoto projektu byla v letech 1911 - 1913 vystavěna Zámecká kolonáda. Ta zůstala zachována v téměř nezměněné podobě až do počátku zásadní rekonstrukce a adaptace na Zámecké Lázně v roce 2000. Mistrovství v aplikaci a geniální kombinaci různých stavebních slohů potvrdil B. Ohmann i v tomto případě, kdy v horní části své stavby ponechal malebný rondel inspirovaný antickou architekturou. Tento rondel, jako symbol lázeňství, pak zůstává jedním z krásných a charakteristických rysů klasického řemesla v Karlových Varů dodnes.

Při zachování všech podstatných architektonických prvků dochází v období let 2000 - 2001 k zásadní rekonstrukci všech prostorů Zámecké kolonády a k její velkorysé adaptaci na komplexní léčebné zařízení nazvané Zámecké Lázně. Stěžejním krédem Zámeckých Lázní je návrat k tradiční karlovarské lázeňské léčbě. Komfort, atmosféra a individuální péče - na to vše byli v období "zlatého věku" návštěvníci lázní v Karlových Varech zvyklí. Toto (a také ještě něco navíc) zde každý opět nalezne v míře více než vrchovaté právě díky Zámeckým Lázním.


Legenda ducha pramenů

Stará legenda praví, že právě v místech současných Zámeckých Lázní odpradávna sídlil tajemný Duch pramenů, který vládl všem karlovarským pramenům, chránil je před vyčerpáním jejich zdrojů i před negativními zásahy přírodních živlů. Tři nejvýznamnější z těchto živlů – oheň, voda a vítr – však stále více a více ohrožovaly zdejší prameny, kterým tak neustále hrozilo nebezpečí naprostého zániku a tím i zániku samotných Karlových Varů.

Proto se Duch pramenů jednoho dne rozhodl k velmi náročnému a nebezpečnému činu, který si skutečně mohl díky své moci a tisícileté moudrosti dovolit pouze on. Zaklel neposlušné a nebezpečné živly do skály, která bývala jeho příbytkem a sám se uchýlil do podzemí, aby byl svým pramenům co možná nejvíce nablízku. Protože však byl nejenom silný, ale také moudrý, včas si uvědomil, že oheň, voda ani vítr nemohou být zaklety věčně. Proto je každé dvě hodiny vypouští pod svým pečlivým dohledem na svobodu a nechá je chvíli volně působit. Jejich procházka po svobodě začíná tím, že Duch pramenů zapaluje ve Slunečním dvoře oheň, jenž proplouvá oblohou, aby svým dotekem způsobil otřesy skály, která se pomalu otevírá.

S rachotem padajícího kamení uniká ze skály vítr a za mohutného hřmění hromů a světel blesků si radostně užívá své krátké svobody. Poté, co do hry vstupuje živel poslední – voda, vrací se Duch pramenů z podzemí, aby se zjevil uprostřed bazénu v celé své dominantní síle a vrátil všechny živly zpět tam, kam již dávno patří. A tím se opět vrací do Zámeckých Lázní i samotných Karlových Varů klid a mír. Po nebi si klidně plují mráčky a ptáci radostně štěbetají. Minerální prameny tichounce vytékají přinášejíc všem to nejdůležitější – zdraví, neboť lásku si každý musí přinést sám.

POPTÁVKA PROGRAMU

V případě stornování již objednaných léčebných služeb, či předčasného ukončení již rozplánovaných léčebných služeb Vám budou účtovány následující storno-poplatky:

1. storno-poplatek ve výši 10% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena od 7 do 3 dnů před plánovaným termínem Vašeho prvního vstupu;

2. storno-poplatek ve výši 100% z prvního dne nerealizované léčebné služby a 10% z ostatní nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena 3 až 1 den před termínem vstupu;

3. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizované léčebné služby, je-li objednávka písemně zrušena v den vstupu klientů, či není-li písemně zrušena vůbec;

4. storno-poplatek ve výši 100% z nerealizovaného léčení v případě předčasného ukončení již zahájené a rozplánované léčebné služby.

Otevřeno denně

Zámecké Lázně jsou dočasně uzavřeny.

↑ nahoru